Jąkanie – zaburzenie, w którym głównym objawem są zaburzenia mowy objawiające się przeważnie niezamierzonym przerywaniem, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształcaniem sylab bądź całych słów.