Józef Mirecki

bojownik PPS powieszony przez carskie władze

Józef Anastazy Mirecki (pseud. Montwiłł; 1879–1908) – polski socjalista, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Organizator i uczestnik wielu zamachów podczas rewolucji 1905 roku.

  • Śmierć moja, położy wreszcie kres oszczerczym plotkom, że naczelnicy umieją tylko innych wysyłać na śmierć, a sami w ogień nie idą. Po drugie, doda bodźca pozostałym bić się aż do zwycięstwa. Jest u nas w zwyczaju umierać z krzykiem. Krzyków w ogóle nie lubię, jeśli jednak wydać go padnie, to będzie nim jedynie: „Niech żyje Polska niepodległa!”.
    • Opis: w liście napisanym przed śmiercią na stokach Cytadeli.
    • Źródło: Adam Próchnik, Józef Mirecki (1879–1908), „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” nr 2(10)/1937, s. 137.
Józef Mirecki