Józef Łapsiński (1805–1831) – poeta romantyczny, powstaniec listopadowy.

  • Pośród zniszczałych ozdób szkielet gmachu stoi,
    Przyśpiewuje mu puszczyk pieśń pogrzebu z wieży,
    A przeszłość łzawem okiem, w żałobnej odzieży
    Wyziera szczelinami wypartych podwoi.