Istoty ulotne – zbiór dziesięciu opowieści autorstwa amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty Irvina D. Yaloma, przełożył Paweł Luboński, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2020, seria: Opowieści psychoterapeutyczne. ISBN 978-83-8143-595-6, Wydanie II

  • [...] choćbyśmy nie wiem jak pragnęli zjednoczyć się z drugim człowiekiem, zawsze pozostanie między nami dystans. s. 33–34
  • [...] twój sposób doświadczania czerwonej barwy i smaku kawy może się różnić od mojego i [...] nigdy nie poznamy tej różnicy. s. 34