Intifada – arabskie określenie buntu, rebelii, powstania.

  • Intifada jest posuwaniem się naprzód, drogą ludu. Nasze przetrwanie zależy od tego, czy osiągniemy nasze cele, czy też nie. Hasło tej intifady brzmi: „Wolność i niezawisłość”, a to jeszcze nie zostało zrealizowane.
Intifada