Interwał

odległość między dwoma dźwiękami

Interwał (muz.) – odległość między dwoma dźwiękami lub współbrzmienie dwóch dźwięków.

  • (...) nie możemy melodii opierać tylko na sekundach i trójdźwiękach, musimy otwierać słuchaczom uszy!
Przykład interwału (kwarta czysta)