Inflacja

zjawisko gospodarcze

Inflacja – obniżanie się siły nabywczej pieniądza.

  • Inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy.
Inflacja na świecie w 2010
  • Każdej inflacji towarzyszy moralne rozluźnienie. Wynika to po części z tego, że inflacja zabija wiarę w trwałość czegokolwiek. Odbiera wiarę w przyszłość. A człowiek pozbawiony tej wiary nie ma zobowiązań – ani wobec innych, ani wobec siebie. Toteż inflacja jest nie tylko zjawiskiem ekonomicznym, ale także problemem etycznym, chorobą, która atakuje i niszczy kulturę.