Indoktrynacja

świadomy proces wpajania człowiekowi określonych doktryn i ideologii

Indoktrynacja – proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.

 • Kuroń był następcą Kosińskiego w drugim etapie niszczenia idei i legendy harcerstwa i Szarych Szeregów, zastępując je indoktrynacją komunistyczną „pod ideowym przywództwem” PZPR. (…) Kuroń gwałcił postanowienia punktu 10 prawa harcerskiego, zakazującego picia alkoholu i palenia tytoniu. (…) Przyjęło się bowiem od jego czasów, że w Głównej Kwaterze pali się i pije w czasie godzin pracy (…).
  • Autor: Stanisław Trepka, harcmistrz, powstaniec warszawski
  • Źródło: Walterowska skorupka Kuronia, „Głos”, 8 lipca 1998
 • Roman Szuchewycz to osoba, która dokonała zamachu terrorystycznego i zamordowała ministra rządu RP Bronisława Pierackiego, w 1939 roku jako oficer batalionu niemieckiego Nachtigall brała udział w napaści na państwo polskie, a jako komendant główny UPA wydawała rozkazy o eksterminacji ludności polskiej, żydowskiej, ormiańskiej i czeskiej. Jeżeli na uroczystości, podczas której czci się taką osobę, jest młodzież, to według mnie jest to bardzo negatywna indoktrynacja. Przeciwko temu protestuję!
 • Tymczasem w Hiszpanii uważa się za rzecz oczywistą, że w szkołach publicznych dzieci poddawane są indoktrynacji katolickiej – nie mają możliwości wyboru, lecz muszą przyjąć naukę Kościoła. Dlatego właśnie zastawialiśmy się nad zlikwidowaniem lekcji religii jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach i wprowadzeniem wychowania obywatelskiego. W debacie tej hiszpański Kościół – prawdziwy taran intelektualny i narzędzie propagandy Partii Ludowej – w całej pełni dowiódł swego zagubienia i uwikłania się w sprzeczność między sprawowaniem funkcji czysto religijnej a pragnieniem władzy.
  • Autor: Juan Luis Cebrián
  • Źródło: Honor Boga, „Gazeta Wyborcza”, 19–20 stycznia 2008, s. 23, przedruk z „El País”, przełożyła Ewa Zaleska
  • Zobacz też: Hiszpania