Ignacy Antiocheński

święty, biskup Antiochii, Ojciec Kościoła

Ignacy Antiocheński (gr. Ἰγνάτιος ok. 30–107) – Ojciec Kościoła, pisarz starochrześcijański, święty męczennik.

 • Gdy zabieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.
  • Źródło: ks. Marian Polak, Kochaj i rób, co chcesz, Petrus, Kraków 2011, s. 51.
św. Ignacy Antiocheński
 • Nikt, kto wyznaje wiarę, nie grzeszy, i nikt, kto posiadł miłość, nie nienawidzi. Z owocu poznaje się drzewo.
 • Wielbię Jezusa Chrystusa Boga, który uczynił was tak mądrymi.
  • Źródło: Do Kościoła w Smyrnie 1:1.
 • Zwróćcie uwagę, jak bardzo ci, co mają odmienne zdanie o przychodzącej do nas łasce Jezusa Chrystusa, przeciwni są myśli Bożej. (…) Powstrzymują się od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, że Eucharystia jest Ciałem Pana naszego, Ciałem, które cierpiało za nasze grzechy i które Ojciec w swej dobroci wskrzesił.
  • Źródło: Do Kościoła w Smyrnie 6:2–7:1.
 • Wszyscy więc biegnijcie, by zjednoczyć się jakby w jedną świątynię Boga, w jednym Jezusie Chrystusie, który wyszedł od Ojca jedynego, który był z nim jedyny i do Jedynego powrócił (…) że Bóg jest jeden i że objawił się nam przez Jezusa Chrystusa swego Syna. On to jest Jego Słowem wychodzącym z milczenia.
  • Źródło: Do Kościoła w Magnezji 7:2–8:2.

Do Polikarpa

edytuj
 • Wyczekuj Tego, który jest ponad wszelką zmiennością, poza czasem, niewidzialnego, który dla nas stał się widzialnym, niedotykalnego, nie znającego cierpienia, który dla nas cierpienie poznał, który dla nas zniósł wszystko na wszelki sposób.
  • Źródło: 3:2.
 • Życzę wam, abyście byli zawsze zdrowi w Bogu naszym Jezusie Chrystusie. Obyście trwali w Nim w jedności i pieczy Bożej.
  • Źródło: 8:2.