Ignacy Łukasiewicz

polski chemik i wynalazca

Ignacy Łukasiewicz (1822–1882) – polski aptekarz i przedsiębiorca ormiańskiego pochodzenia, wynalazca lampy naftowej, twórca przemysłu naftowego; rewolucjonista i działacz niepodległościowy.

  • Światła, światła i pracy dla ubogiego kraju i ludu.
  • Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce.
    • Źródło: Jan Dębski Ignacy Łukasiewicz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1955.
Ignacy Lukasiewicz