Karma Pakszi (ur. 1203 lub 1206, zm. 1283) – inkarnowany lama szkoły Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego, drugi Karmapa.

  • Nieważne, jak się przejawiają – przyjemnie bądź nieprzyjemnie – wszystkie rzeczy są nierzeczywiste.
    Spójrz na nie bezpośrednio i spocznij w samoistnej świadomości. Przejawiające się rzeczy są wtedy Lamą, który ukazuje się poprzez te zjawiska. Nie lgnij do niczego, co się przejawia, wtedy wszystko jest samo w sobie wyzwolone.