Hjalmar Schacht

polityk i ekonomista niemiecki

Hjalmar Schacht (1877–1970) – niemiecki bankier, prezes Banku Rzeszy, minister gospodarki III Rzeszy.

  • Zupełnie nie mogę pojąć, dlaczego jestem oskarżony.
    • Opis: słowa na marginesie aktu oskarżenia w procesie w Norymberdze, które zapisał na prośbę amerykańskiego psychologa więziennego Gustave’a M. Gilberta.
    • Źródło: Joe J. Heydecker, Johannes Leeb, Proces w Norymberdze, tłum. Marek Zeller, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006, ISBN 8324701583, s. 92.
Hjalmar Schacht (1931)