Hipochondria

zaburzenie, fałszywe przekonanie o chorobie

Hipochondria – stałe nieuzasadnione przekonanie o istnieniu przynajmniej jednej poważnej, postępującej choroby somatycznej.