Hetman

historyczne stanowisko głównodowodzącego armii

Hetman – historyczna nazwa głównodowodzących armiami czeskich taborytów, księstwa Mołdawii, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kozaków i Ukrainy.

Herb hetmana Rzeczypospolitej