Hetman

historyczne stanowisko głównodowodzącego armii
Herb hetmana Rzeczypospolitej

Hetman – historyczna nazwa głównodowodzących armiami czeskich taborytów, księstwa Mołdawii, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kozaków i Ukrainy.