Hermann Michel (1912–?) – Niemiec, jeden z głównych wykonawców Holokaustu, zastępca komendanta niemieckiego obozu zagłady Sobibor .

O Hermannie Michelu Edytuj

  • Oberscharführer Hermann Michel był 35–40-letnim mężczyzną – wysokim, chudym, o delikatnej twarzy i kwiecistej mowie. Swoich służących traktował przyzwoicie, ofiary zaś w sposób bardzo brutalny. Z uwagi na płomienne przemówienia, które wygłaszał do nowo przybyłych, miał przezwisko „Kaznodzieja”. Kiedy przyjeżdżał transport, Michel kłamliwie zapewniał, że Sobibór jest obozem przejściowym, w którym Żydzi zostaną poddani jedynie klasyfikacji i dezynfekcji. W swoim obozowym mieszkaniu zgromadził wiele rzeczy zabranych więźniom – srebro, złoto, zegarki, pierścionki i inne kosztowności. Wszystkie transporty przechodziły przez ręce Michela. Selekcjonował ludzi, kazał im się rozbierać i instruował, w jaki sposób układać ubranie – tak, by mogli je „odzyskać”, gdy wyjdą z „łaźni”. Odprowadzał grupy ludzi do wyznaczonej alei, która wiodła z obozu II do fryzjerni, a stamtąd do komór gazowych. Taka podstępność i grzeczność sprawiały, że Michel był bardziej niebezpieczny niż jego towarzysze.
    • Autor: Mosze Bahir, Transport w: Sobibór z serii Żydzi polscy, Ośrodek Karta Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2010, ISBN 9788361283218, s. 15–16.