Herman Lieberman

polski prawnik, publicysta, minister

Herman Lieberman (1870–1941) – polski adwokat, polityk i dyplomata, działacz ruchu socjalistycznego, żołnierz Legionów, poseł z ramienia PPS-u i minister sprawiedliwości w rządzie gen. Sikorskiego.

 • PPS jest partją opartą na masach, chcemy realizować cele przez uświadamianie mas, jesteśmy w odróżnieniu od komunistów demokratami.
  Mówi się o organizowaniu rewolucji, tworzeniu spisków. Jest to sprzeczność. Rewolucja jest jawna, występuje gwałtownie, spisek to konspiracja tych, którzy chcą zdobyć władzę. Nie było powodów, opozycja miała w Sejmie większość i szacunek w społeczeństwie.
  • Opis: przed sądem okręgowym w Warszawie, 27 października 1931.
  • Źródło: Na procesie brzeskim, w: Wielkie mowy historii, t. 2, wyd. Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006.
Herman Lieberman
 • Trzeba było przewidzieć, że się te fakty rozniosą. Przez Brześć zerwano łączność z demokracją Zachodu. (…) Jestem międzynarodowym socjalistą. Kocham ziemię ojczystą, ale idea międzynarodowej solidarności jest równie głęboka i szlachetna. Czy ja jestem winien, że mam w ręku książkę, w której jest opis tego, co przeżyłem, co jestem winien, że mężowie nauki, pisząc o Polsce, wspominają o Brześciu.
  • Opis: przed sądem okręgowym w Warszawie, 27 października 1931, Liebermana prokurator dodatkowo oskarżył o poinformowanie zachodniej opinii publicznej o sprawie Brześcia, co miało „zaszkodzić Polsce”.
  • Źródło: Na procesie brzeskim, w: Wielkie mowy historii, t. 2, wyd. Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006.
  • Zobacz w Wikipedii: proces brzeski