Hermagoras Karion

grecki retor

Hermagoras Karion (ok. 40 p.n.e. – ok. 30 n.e.) – grecki retor.

 • Mówi, że ojciec uwiedzionej jest przekonany. Tak szybko? Omalże nie przed gwałtem!
  • Pepeistai fesin o tes fthareises pates. Outos tacheos; mononou pro tes fthoras. (gr.)
  • Źródło: Paweł Janiszewski, Krystyna Stebnicka, Elżbieta Szabat, Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim (I–VII w.). Słownik biograficzny, Warszawa 2011, s. 606.
 • O losie nieszczęśliwy! Tak czyniliśmy, nakazując sobie wzajemnie.
  • O tuches deines. Tauta epitattontes allelois elussomen. (gr.)
  • Źródło: Paweł Janiszewski, Krystyna Stebnicka, Elżbieta Szabat, Sofiści i retorzy greccy…, op. cit., s. 606.
 • We czterech będziemy się dręczyć, wydziedziczeni przez jednego.
  • Perieleusometha tessares enos aporretoi. (gr.)
  • Źródło: Paweł Janiszewski, Krystyna Stebnicka, Elżbieta Szabat, Sofiści i retorzy greccy…, op. cit., s. 606.
 • Według brata czy nie?
  • Chata ton adelfon e me. (gr.)
  • Źródło: Paweł Janiszewski, Krystyna Stebnicka, Elżbieta Szabat, Sofiści i retorzy greccy…, op. cit., s. 606.