Henryk Vogler

polski pisarz i krytyk literacki

Henryk Vogler (1911–2005) – polski pisarz i krytyk literacki.

Z notatek przemytnika (1957)

edytuj
  • Gdyby zabawić się w poszukiwanie najogólniejszego (nie pisanego, normatywnie nie skodyfikowanego) prawa poezji, można by za nie przyjąć zasadę mówienia i pisania „inaczej”.
    • Źródło: Codzienność i poezja w: Z notatek przemytnika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957, s. 173.
    • Zobacz też: poezja