Henry Adams

amerykański historyk

Henry Brooks Adams (1838–1918) – amerykański historyk i pisarz.

Henry Adams (ok. 1885)

Autobiografia The Educationa of Henry Adams, 1907

edytuj
 • Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.
  • A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops. (ang.)
  • Źródło: rozdz. 20
  • Zobacz też: nauczyciel
 • Oświata zdumiewa przede wszystkim olbrzymią ilością niewiedzy, jaką potrafi zgromadzić w postaci suchych faktów.
  • Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts. (ang.)
  • Źródło: rozdz. 25
  • Zobacz też: oświata
 • Przyjaciel przy władzy to przyjaciel stracony.
  • A friend in power is a lost friend. (ang.)
  • Źródło: rozdz. 7
  • Zobacz też: przyjaciel
 • Jesteśmy zanurzeni w politykę zabawniejszą, niż da się to wyrazić słowami. Chodzi o bardzo istotne zagadnienia (…). Lecz, co zabawne, nikt nie mówi o prawdziwych interesach. Panuje powszechna zgoda, aby tych kwestii nie poruszać. Boimy się o nich dyskutować. Zamiast tego prasa zaangażowana jest w kuriozalny spór, czy pan Cleveland miał nieślubne dziecko i czy mieszkał z więcej niż jedną kochanką, czy też nie.
  • Opis: w liście do przyjaciela.
  • Źródło: Howard Zinn, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, tłum. Andrzej Wojtasik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2016, s. 340.
  • Zobacz też: Grover Cleveland, kampania wyborcza