Helmuth Johannes Ludwig von Moltke

niemiecki dowódca wojskowy, bratanek poprzedniego

Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (1848–1916) – niemiecki polityk wojskowy, generał pułkownik.

  • Będzie to wojna narodowa, która nie może być rozstrzygnięta przez decydującą bitwę, lecz przez długą i wyczerpującą walkę z krajem, który nie będzie mógł być ujarzmiony, dopóki całkowita siła narodu nie zostanie złamana; będzie to również wojna, która wyczerpie w końcu nasz własny naród, nawet jeżeli nam przypadnie zwycięstwo.
Helmuth Johannes Ludwig
von Moltke
  • Każde odroczenie wojny będzie zmniejszało nasze szanse na sukces.
  • Musimy odłożyć na bok wszystkie komunały o odpowiedzialności agresora. Tylko sukces usprawiedliwia wojnę.