Helikopter Friedmana

Helikopter Friedmana – eksperyment myślowy prezentujący zjawisko ekonomiczne polegające na zrzucaniu pieniędzy z helikoptera.