Hegezjasz

filozof antyczny okresu hellenistycznego

Hegezjasz (IV–III w. p.n.e.) – hellenistyczny filozof, uczeń Arystypa, kontynuator szkoły cyrenajskiej, bliski cynizmowi.

  • Człowiek mądry ma przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, ile w unikaniu rzeczy złych.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.