Havelock Ellis

angielski psycholog i seksuolog

Havelock Ellis (1859–1939) – angielski psycholog i lekarz.

  • Sprzedaż własnego ciała za zapłatę nie wystarcza dzisiaj do określenia prostytutki, gdyż czynią to także co dzień kobiety, które wstępują w związek małżeński tylko po to, aby zdobyć dom, majątek, środki do życia
Havelock Ellis (1923).
  • Stara nauka, że bieda wywołuje prostytucję, utrzymuje się nadal, lecz powikłane stosunki nowoczesnej cywilizacji nadają jej swoje piętno i komplikują ją.
    • Źródło: Mikołaj Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, LSW, Warszawa 1982, s. 90.
  • Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.
  • To, co nazywamy postępem, jest zamianą jednej udręki na drugą.