Hans Freyer (1887–1969) – niemiecki konserwatywny filozof i socjolog.

  • Światowa historia Europy.
    • Weltgeschichte Europas. (niem.)
    • Opis: tytuł dzieła z 1954 r., który obecnie symbolizuje eurocentryczne podejście do globalizacji.
    • Źródło: Globalization in World History, red. A.G. Hopkins, Londyn 2002.
    • Zobacz też: Europa