Hamani Diori

polityk francuski

Hamani Diori (1916–1989) – nigerski polityk, premier autonomicznego rządu Nigru w latach 1958–1960, pierwszy prezydent niepodległego Nigru w latach 1960–1974.

  • Dążenie do jedności narodowej wcale nie zawiera w sobie szowinizmu nacjonalistycznego (…). Nie może być współdziałania ponadnarodowego, jeżeli nie ma narodu.
    • Źródło: „L’Afrique Nouvelle” 22–28 maja 1964, cyt. za: Józef i Krystyna Chałasińscy, Bliżej Afryki, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1965, s. 509.
Hamani Diori (1968)
  • Nie może być jedności afrykańskiej tak długo, dopóki jedno państwo afrykańskie kopie dołki pod innym państwem afrykańskim.
    • Źródło: A. Tolen, Addis Abeba: Un diagnostic, deux therapeutiques, un compromis, „Presence Africaine”, 1er trimestre 1964, s. 37, cyt. za: Józef i Krystyna Chałasińscy, Bliżej Afryki, op. cit., s. 507.