Hajkazn Chaczatrian

Hajkazn Chaczatrian (ps. Wram; 1920–1989) – ormiański artysta malarz i dysydent, założyciel Zjednoczonej Partii Narodowej Armenii, autor i kolporter samizdatu, więzień polityczny.

  • Narodzie ormiański, twoim świętym obowiązkiem jest wierność sprawie świętych przodków twoich, obrona tożsamości narodowej, walka o niepodległość Armenii! Dzień 24 kwietnia powinien być świętowany corocznie. Powinien to być dzień żywiołowego protestu narodu ormiańskiego – przeciwko zbrodniom przeszłości i teraźniejszości.
    • Opis: napisane na kolumnie redakcyjnej pierwszego numeru podziemnej gazety „Paros” wydanego na Dzień Pamięci Ormian – Ofiar Ludobójstwa (24 kwietnia 1967)
    • Źródło: Dawid Alawerdian, Hajkazn Chaczatrian w: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989 (tom II), wyd. Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa 2007, ISBN 9788388288845, s. 97.