Gwiezdne wrota (serial telewizyjny)

Gwiezdne wrota – amerykańsko-kanadyjski serial fantastyczno-naukowy wyprodukowany przez Metro-Goldwyn-Mayer oparty na filmie o tym samym tytule z 1994 roku. Twórcami serialu są Brad Wright i Jonathan Glassner.

Logo serialu

Dzieci bogów (1.01A/B)

edytuj
Samuels: A co jeśli kosmici to przejmą?
O’Neill: Cóż, to będą mogli się wysmarkać.
– What if the aliens get it?
– Well, they could be blowing their noses right about now. (ang.)
 • Opis: po wrzuceniu pudełka chusteczek przez O’Neill do Gwiezdnych wrót na Abydosie.

Jackson: Jeśli trafisz między wrony...
When in Rome... (ang.)
 • Opis: W momencie padnięcia wszystkich ucztujących na kolana.

O’Neill: Generale Hammond, to jest Teal’c.
Hammond: Czy wiesz, kim on jest?
O’Neill: Tak, sir wiem. To człowiek, który ocalił nam wszystkim życie.
– General Hammond, this is Teal'c.
– Do you know he is?
– Yes, sir I do, he's the man who saved our lives. (ang.)
 • Opis: w sali wrót, przedstawiając Teal’ca generałowi Hammondowi przez pułkownika O’Neilla.

O’Neill: Hej, chodź!
Teal'c: Nie mam dokąd pójść.
O’Neill: Za to, co zrobiłeś, możesz zatrzymać się u mnie, chodźmy!
– Hey, come on!
– I have nowhere to go.
– For this you can stay at my place, let's go! (ang.)

Carter: Jestem oficerem Sił Powietrznych, tak, jak Pan, pułkowniku. Dlatego że moje narządy rozrodcze są w od wewnątrz, a nie na zewnątrz są od wewnątrz, nie oznacza, że nie mogę robić tego, co Pan.
O’Neill: Och, mój problem nie polega na tym, że jest pani kobietą. Lubie kobiety. Mam mały problem z naukowcami.
– I'm an Air Force officer just like you are, Colonel. And just because my reproductive organs are on the inside instead of the outside, doesn't mean I can't handle whatever you can handle.
– Oh, my problem is not with you being a woman. I like women. I just have a little problem with scientists. (ang.)
 • Opis: podczas odprawy przed misją na Abydosie.

O’Neill: Mogę ocalić tych ludzi. Pomóż mi! Pomóż.
Teal’c: Wielu już to mówiło. Ale ty jesteś pierwszym, któremu wierzę!
– I can save these people!! Help me! Help me.
– Many have said that. But you are the first I believe could do it! (ang.)
 • Opis: W celi na Chulaku przed egzekucją więźniów. Podczas dialogu doszło do zdradzenia Apofisa przez Teal’ca, zabicia reszty egzekutorów i ucieczki.

Jackson: Nie mam dużego pojęcia o astrofizyce, ale planety mogły zmienić położenie. Mam na myśli, uch, dryft gwiezdny lub w podobnych w tym stylu zmian na mapie.
Carter: Wiedziałem, że cię polubię.
Jackson: To znaczy, że mam rację?
– I don't pretend to know anything about astrophysics, but couldn't the planets change, I mean uh, drift apart or something like that to throw this map off.
– I knew I'd like you.
– You mean I'm right? (ang.)

Carter: Niesamowite! Tego właśnie brakowało w wykopaliskach, w Gizie. Tym właśnie się je kontroluje! Potrzebowaliśmy piętnastu lat i trzech superkomputerów do zmacgyverowania systemu kontroli wrót na Ziemi.
Amazing! This is what was missing from the dig in Giza. This is how they'd control it! It took us fifteen years and three super-computers to Macgyver a system for the gate on Earth. (ang.)
 • Opis: w piramidzie na Abydosie, znajdując sterownik Wrót.
 • Zobacz też: MacGyver

O’Neill: Och, zaczynajmy. Kolejny naukowiec. Generale, proszę.
Carter: Astrofizyk teoretyczny.
O’Neill: Co oznacza?
Hammond: Co oznacza, że jest mądrzejsza niż Pan, pułkowniku.
– Oh, here we go. Another scientist. General, please.
– Theoretical astrophysicist.
– Which means?
– Which means she's smarter than you are, Colonel. (ang.)

Carter: Więc mówisz... że Ra nie jest ostatnim przedstawicielem swojej rasy?
Kawalsky: Być może posiada brata Raya.
– So you're saying... Ra's not the last of his race after all?
– Maybe he's got a brother Ray. (ang.)

Teal’c: W istocie.
Indeed.

Carter: Wstrzymać ogień, to uchodźcy!
Hammond: Mam nadzieję, że Pani wie, co robi, kapitanie.
– Hold your fire, they are refugees!
– I hope you know what you're doing, Captain. (ang.)

Wewnętrzny wróg (1.02)

edytuj
O’Neill: Posłuchaj, muszę cię o coś zapytać. To nie jest dla mnie łatwe.
Kawalsky: Jesteśmy przyjaciółmi.
O'Neill: Jeśli się nie uda... mogę dostać twoją wieżę stereo?
– Listen, I gotta ask you something. It's not easy for me.
– We're friends.
– If you don't make it… can I have your stereo? (ang.)
 • Opis: rozmowa w ambulatorium przed operacją Kawalsky’ego.

Teal’c: Przysięgnę wierność temu światu.
O’Neill: Po prostu nie jestem pewien, że to Im wystarczy do zaufania Ci. Będąc z Tobą szczery, uważam, że po prostu się Ciebie boją.
Teal’c: Rozumiem.
O’Neill: Musiałeś do tego przywyknąć, co?
Teal’c: Jestem Jaffą. Służyłem jako wojownik dla waszego wroga. Noszę go w sobie.
O’Neill: Tak. No podobno ludzka rzecz. Mamy tendencję bać się rzeczy, których nie znamy.
Teal’c: Dlaczego ty się nie boisz?
O’Neill: Teal’c, widziałem, jak zdradziłeś boga. Odmówiłeś zabicia nas. Widziałem, jak podjąłeś tę decyzję.
Teal’c: Tak.
O’Neill: W tamtej chwili, dowiedziałem się wszystkiego, co potrzebne, aby ci zaufać.
– I will pledge my allegiance to this world.
– I'm just not sure that's ever going to be enough for them to trust you. To be honest with you, I think they're scared of you.
– I understand.
– You must be used to that by now, huh?
– I am a Jaffa. I have served as a warrior for your enemy. I have carried your enemy within me.
– Yeah. Well it's kind of a human thing. We tend to be afraid of things we don't know.
– Why is O'Neill not afraid?
– Teal'c, I saw you stand up to a god. You refused to kill. I saw you make that decision.
– Yes.
– In that moment I learned everything I needed to know to trust you. (ang.)

Kennedy: Słyszałem, że operacja okazała się wielkim sukcesem, sir. Gratulacje. Mam rozkaz powrotu do Langley.
Hammond: Nie pozwól, by wychodząc, drzwi pana uderzyły.
– I heard the operation was a big success, sir. Congratulations. I have my orders to return to Langley.
– Don't let the door hit your ass on the way out. (ang.)

O’Neill: Wiesz, jestem trochę słabości wobec P3A-575. Nie masz nic przeciwko wzięciu P3A-577, prawda?
Kawalsky: Nie, wezmę 577.
O’Neill: Nie jestem przywiązany do niej. Chcę być z tym uczciwy. Może będziemy rzucać monetą?
Hammond: A może pójdziecie tam, gdzie ja powiem.
– You know, I'm kinda partial to P3A-575. You don't mind taking P3A-577, do you?
– No, I'll take 577.
– I'm not married to it. I want to be fair about this. How about we flip for it?
– How about you go where I tell you. (ang.)
 • Opis: wybierając cel misji.

Jackson: Więc ta Przesłona wytrzyma, prawda?
Carter: Czysty tytan mniej niż trzy mikrometry przed horyzontem zdarzeń. Nie pozwoli nawet na pełną materializację.
O’Neill: Więc ta Przesłona wytrzyma, tak?
Carter: Jeżeli nie, system obronny detonuje ładunek, a cała góra wyparuje i nie będzie powodu do zmartwień.
O’Neill: Ach, dobrze! Czuje się dużo lepiej.
– So this iris is gonna hold, right?
– Pure titanium less than three micrometers from the event horizon. It won't even allow matter to fully reintegrate.
– So this iris is gonna hold, right?
– If it doesn't, the fail-safe device will detonate, this whole mountain will vaporize and there'll be nothing to worry about.
– Ah, good! I feel much better. (ang.)

O’Neill: Zgadza się Dorotko, to wszystko było snem.
That's right, Dorothy, it was all a dream. (ang.)

Emancypacja (1.03)

edytuj
Carter: Czy uważacie, że na Ziemi to okaże się rewolucyjnym lekiem?
Jackson: Cóż, jeśli tak, to jestem pewien, że ktoś inny otrzyma za to pochwałę. To nie jest tak, że możemy im powiedzieć skąd to naprawdę pochodzi.
O’Neill: Cholera, chyba będę musiał odwołać wywiad z Oprah!
Teal’c: Co to jest Oprah?
– Do you think this thing is going to end up being a revolutionary drug back on Earth?
– Well if it does, I'm sure someone else will end up getting credit for it. It's not like we can tell them where it really came from.
– Damn, guess I'm going to have to cancel that Oprah interview!
– What is an Oprah? (ang.)
 • Opis: rozmowa na temat substancji znieczulającej odkrytej na planecie.
 • Zobacz też: Oprah Winfrey

Carter: Danielu, znajdź mi antropologa, który tak by się ubrał, to zjem ten stroik.
Daniel, find me an anthropologist that dresses like this and I will eat this headdress. (ang.)
 • Opis: Kapitan Carter komentując swój ubiór.

O’Neill: Do diabła z kulturą – członek mojego zespołu został zneutralizowany. To wrogie działania.
Jackson: Jak to jest, że zawsze udaje ci się przewidzieć najgorszy scenariusz.
O’Neill: Ćwiczę.
– The hell with culture – a member of my team has been neutralized. That's a hostile act.
– How is it that you always manage to come up with the worst case scenario?
– I practice. (ang.)

Abu: Nie! Nie mogę na ciebie patrzeć!
Carter: Ok, teraz jestem zraniona.
Moughal: Czy to jest jakiś sposób powitania nieznajomego?
Raga: Jeden z nich jest kobietą.
O’Neill: Spostrzegawcze grono.
– No! I cannot look at you!
– Ok, now I'm hurt.
– Is this any way to greet a stranger?
– That one is a woman.
– Observant bunch. (ang.)

Turghan: Nie możesz wyjść, dopóki nie jesteś prawidłowo ubrana.
Carter: Prawidłowo ubrana?
Jackson: Antropolodzy robią to cały czas. Ubierają się i żyją jak ludzie, których badają.
Carter: Nie jestem antropologiem.
O’Neill: Dzisiaj jesteś.
– You cannot go out until you are attired properly.
– Attired properly?
– Anthropologists do it all the time. They dress and live as the people they're studying.
– I'm not an anthropologist.
– You are today. (ang.)
 • Opis: rozmowa w namiocie, w wiosce.

O’Neill: Więc jak Duchy zdecydują, kto wygra?
Sheva’da: Walką... do śmierci.
(Turgan wyciąga nóż)
O’Neill: Hej! Nikt nie powiedział nic o...(skierowano ostrze noża w jego stronę)... nożach!
– So how do the Spirits decide who wins?
– It is a battle… to the death.
– Hey! No one said anything about… knives! (ang.)
 • Opis: przed walką kapitan Carter z Turganem.

Granica (1.04)

edytuj
Carter: Na temat mojego poprzedniego zachowania... Nie byłam sobą i...
O’Neill: Och, Carter, nie pamiętam twojego poprzedniego zachowania.
Carter: Nie?
O’Neill: Nie, też byłem zainfekowany, pamiętasz?
Carter: Racja! Dobrze, jestem, jestem szczęśliwa.
O’Neill: Przy okazji, jak tam rana?
Carter: Rana?
O’Neill: Jak rozumiem, zostałaś raniona nożem w brzuch?
Carter: Och, tak, to, to nic. Przy odrobinie szczęścia nie będzie nawet blizny.
O’Neill: To dobrze. Byłem zaniepokojony.
Carter: Był Pan?
O’Neill: Jasne. Jeśli nie zagoiłaby się prawidłowo, już nigdy więcej nie założyła byś tej krótkiej, obcisłej koszulki.
– About my earlier behavior… I wasn't myself, and…
– Oh, Carter, I don't even remember your earlier behavior.
– You don't?
– No, I was infected too, remember?
– Right! Good, I'm, I'm glad.
– By the way, how's the wound?
– Wound?
– I understand you got stabbed in the stomach?
– Oh, yeah, that, that was nothing. With any luck, there won't even be a scar.
– Well, good. I was concerned.
– You were?
– Sure. If it doesn't heal properly, you'll never wear that sweet little tank top number again. (ang.)
 • Opis: rozmowa na temat walki pułkownika O’Neilla z chorą, niekontrolującą się kapitan Carter.

O’Neill: Och, miałem mały pojedynek zapaśniczy z Carter.
Jackson: Dlaczego?
O’Neill: Myślę, że ma to coś, co Johnson złapał. Musiałem zabrać ją do ambulatorium.
Jackson: Co, ona zaatakowała cię tak jak Johnson Teal’ca?
O’Neill: Nie, ona, uch, próbował mnie uwieść.
Jackson: Och.
Jackson: Ty biedny człowieku...
– Oh, I got in a little wrestling match with Carter.
– Why?
– I guess she's got whatever Johnson's got. Had to drag her off to the infirmary.
– What, did she start a fight with you, like Johnson did with Teal'c?
– No, she, uh, tried to seduce me.
– Oh.
– You poor man… (ang.)

Teal’c: Pułkowniku O’Neill?
O’Neill: Lucy, wróciłem!
Teal’c: Nie jestem Lucy.
O’Neill: Wiem o tym. To nawiązanie do starego serialu, otwórz drzwi.
Teal’c: Wezwę lekarza.
O’Neill: Nie, daj spokój. Wszystko ze mną dobrze. Jestem znowu sobą. Po prostu otwórz.
Teal’c: Nie mogę być pewien, że jesteś znowu sobą. Nazwał Pan mnie „Lucy”.
– Col. O'Neill?
– Lucy, I'm home!
– I am not Lucy.
– I know that. It's a reference to an old TV-never mind, open the door.
– I will summon the doctor.
– No, come on. I'm fine. I'm back to being myself. Just open up.
– I cannot be certain that you are back to being yourself. You referred to me as „Lucy”. (ang.)
 • Opis: Pułkownik O’Neill po odzyskaniu zdrowia proszący Teal’ca o otworzenie drzwi izolatki.
 • Zobacz też: Kocham Lucy

Pierwsze przykazanie (1.05)

edytuj
O’Neill: Czy jest wspomniany „Pułkownik” gdziekolwiek na moim mundurze?
Does it say „Colonel” anywhere on my uniform? (ang.)

Carter: Jesteś chory i potrzebujesz pomocy.
Hanson: To twój pomysł na pomoc?
– You're sick and you need help.
– That's your idea of help? (ang.)

Hanson: Nie zdradzicie mnie! Jestem waszym bogiem.
Do not betray me! I am your god. (ang.)
 • Opis: krzycząc do swoich poddanych, podszywając się pod boga.

O’Neill: Posłuchaj, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Ogólnie to znam jedno przykazanie i myślę, że to pierwsze.
Carter: Jam jest Pan, Bóg twój, a ty nie będziesz miał bogów cudzych przede mną?
O’Neill: Dobra, to nie było pierwsze.
– Look, I'm no expert on this thing. I generally remember one Commandment, I think it's the first.
– I am the Lord, your God, and you shall take no other Gods before me?
– Okay, it's not the first one. (ang.)
 • Opis: O’Neill podający Carter Biblię należącą przedtem do Hansona.
 • Zobacz też: Dekalog

Hanson: Rób, co mówię, albo wszyscy umrzecie!
O’Neill: Rób, co mówi, a ty umrzesz!
– Do as I say, or you will all die!
– Do as he says, and you will die! (ang.)

O’Neill: Świetnie. Jeśli jakieś małe skały się do nas podkradną, zostaniemy ostrzeżeni.
Perfect. If any little rocks sneak up on us, we'll have plenty of warning. (ang.)
 • Opis: komentarz po tym, jak Teal’c przetestował alarm rzucając kamieniem.

 • Teal’c: Sama potęga nie czyni z nikogo boga.
 • Power alone does not make one a god. (ang.)

Jamala: Świat poza jaskiniami, jest bardzo duży, tak?
Jackson: Tak, większy niż możesz sobie wyobrazić.
– The world outside the caves, it's very big, yes?
– Yeah, it's bigger than you can imagine. (ang.)

Jackson: To smakuje jak kurczak.
Carter: Więc co jest nie tak?
Jackson: To makaron z serem.
– This tastes like chicken.
– So what's wrong with it?
– It's macaroni and cheese. (ang.)
 • Opis: podczas spożywania posiłku z racji żywieniowych.

Zimny Łazarz (1.06)

edytuj
O’Neill: Dajcie spokój, wypuście mnie stąd! Posłuchajcie. Ujmę to ładnie. Dajcie mi stąd wyjść do cholery!
Hammond: Jeśli to nie jest O’Neill, chcę wiedzieć na kogo, do cholery, patrzymy.
– Come on, get me out of here! Tell you what. Let me put it nicely. Get me the hell out of here!
– If that isn't O'Neill, I want to know who the hell we're looking at. (ang.)
 • Opis: podczas umieszczenia podejrzanego o zostanie podmienionym O’Neilla w izolatce.

Hammond: Teal’c, musisz zostawić ją tutaj.
Teal’c: Widziałem pański świat. Będę jej potrzebował.
Hammond: Nie mogę ci pozwolić zabrać twojej broni. Ty, wy wszyscy będziecie działać publicznie, więc nie możecie zrobić ani powiedzieć niczego co narazi na ujawnienie bazy lub Gwiezdnych wrót.
(Hammond podaje Teal’cowi kapelusz z napisem Chicago)
Teal’c: Chicago. Wietrzne miasto. Dom Blackhawksów, Bullsów i White Soxów.
O’Neill: Nie zapomni o Cubsach.
– Teal'c, you'll have to leave that here.
– I have seen your world. I will need it.
– Can't let you take your weapon, Teal'c. You – all of you – will be operating in public so you can't do or say anything that reveals the existence of the SGC or the Stargate.
– Chicago. The windy city. Home of the Black Hawks, the Bulls and the White Sox.
– Don't forget the Cubs. (ang.)
 • Opis: na temat zabrania przez Teal’ca broni na operacje w miejscu publicznym i obowiązku utrzymania tajemnicy.
 • Zobacz też: Chicago

Carter: Tu jest jeden dobry.
Technik: Co się tam dzieje?
Teal’c: Otrzymałem zgodę na strzelanie z mojej lancy w sali wrót?
Carter: Och, tak.
Jackson: Oczywiście.
– Here's a good one.
– What's going on in there?
– You received permission for me to fire my staff weapon in the Gate Room?
– Oh, yeah.
– Absolutely. (ang.)
 • Opis: w sali wrót po wystrzeleniu z lancy przez Teal’ca w obcy kryształ.

Teal’c: Twój świat to dziwne miejsce.
Jackson: ...Więc jest twój.
– Your world is a strange place.
– ...So is yours. (ang.)
 • Opis: komentarz Teal’ca po obejrzeniu ziemskiej telewizji.

Noxowie (1.07)

edytuj
O’Neill: Gdzie są Gwiezdne wrota?
Where's the Stargate? (ang.)
 • Opis: po zamaskowaniu wrót przez Noxów.

Antaeus: Może któregoś dnia dowiecie się, że wasza droga nie jest jedyną.
Maybe one day you will learn, that your way is not the only way. (ang.)

Jackson: Myślę, że są rodziną.
O’Neill: Rodziną czego?
Jackson: Nie mam pojęcia.
I think they're a family.
Of what?
I have no idea. (ang.)

Teal’c: Największe szanse na zranienie ich mamy, kiedy się unoszą.
Jackson: Unoszą? Jak koliber?
Teal’c: Z zębami.
We will find them most vulnerable when they hover.
Jackson: Hover? Like a hummingbird?
With teeth. (ang.)
 • Opis: podczas polowania zespołu SG-1 na fenri.

Nefrayu:(wskazując na siebie) Nefrayu.
Carter: Nefrayu. (wskazuje na siebie) Carter.
Nafrayu: Carter.
O’Neill: Nie, nie możesz go zatrzymać.
Nefrayu.
Nefrayu. Carter.
Carter.
No, you can't keep him. (ang.)
 • Opis: po spotkaniu chłopca.

Teal’c: Okazuje się, że mają lepiej rozwiniętą technologię niż Goa’uldzi.
Carter: Wyglądali na bezradnych.
Jackson: A teraz zakopią wrota, a my nigdy więcej nie wrócimy. Trzeba było ich posłuchać.
O’Neill: „Młodzi nie zawsze słuchają, co się do nich mówi”. To małe coś pewnego razu przekazał mi Nox. Coś, co warto zabrać do domu.
It appears they possess a form of technology far greater than that of the Goa'uld.
They looked so helpless.
And now they're going to bury the Stargate and we can never come back. We should have listened.
„The very young do not always do as they're told.” It's a little something the Nox told me one time. Something worth taking home.
 • Opis: w momencie opuszczania planety przez Gwiezdne wrota.

O’Neill: On po prostu jest... zły. On jest bardzo...
Jackson: ...zły.
O’Neill: ...zły. Chcieliśmy zabrać go z powrotem do naszego świata i trochę z nim o paskudnych...
O’Neill i Jackson: ...złych...
O’Neill: ...rzeczach, które robi.
He's just... bad. He's very...
...bad.
...bad. We just wanted to take him back to our world and have a little chat with him about all the nasty...
...bad...
...things he's been doing. (ang.)
 • Opis: próbując wytłumaczyć Anteausowi, dlaczego polują na Apofisa.

O’Neill: Powiedziałem mu, żeby poszedł do domu.
Anteaus: Powiedziałem wam to samo. Młodzi nie zawsze słuchają, co się do nich mówi.
I told him to go home.
I told you the same. The very young do not always do what they are told. (ang.)
 • Opis: po tym, jak Nefrayu nie posłuchał pułkownika O’Neilla. Anteaus odniósł się do wieku Nefrayua jak i do stosunkowo krótkiego czasu istnienia rasy ludzi.

Jackson: Poczułem, jak by wybuch mnie zabił. Myślałem, myślałem, że jesteśmy martwi. Nie byliśmy martwi?
Carter: Tak.
Jackson: Ok. Dobrze, myślałem, że Niebo będzie nieco bardziej ekskluzywne.
Carter: Och, nie sądzę, żeby to było Niebo.
I felt that blast kill me. I thought I-I thought we were dead. Weren't we dead?
Yeah.
Okay. Well I thought heaven would be a little more upscale.
Oh, I don't think this is heaven. (ang.)

O’Neill: Shak’l myśli, że jesteśmy bezbronni, Apofis myśli, że jest niezniszczalny.
Jackson: I... mają rację. Myślę, że znalazłem lukę w twoim planie.
So Shak'l thinks we're unarmed, Apophis thinks he's invulnerable.
And they're right... I think I've detected the flaw in your plan.

Antaeus: Zabiorę was do przejścia.
O’Neill: Whoah!
Jackson: Rozumiesz, co mówię?
Antaeus: Potrzebowałem czasu, by nauczyć się waszej mowy.
Carter: Nie za dużo czasu.
I will take you to your doorway.
Whoah!
You understand what I'm saying?
It took time to learn your speech.
Not much time. (ang.)

Krótka świeca (1.08)

edytuj
O’Neill: Cześć dzieciaki.
Hiya kids. (ang.)
 • Opis: postarzony technologią obcych O’Neill do reszty zespołu SG-1.

O’Neill: Nauczyłem się od ciebie tak wiele. Dzięki tobie będę cenić każdy dzień mojego życia.
Kynthia: Przez tysiące dni?
O’Neill: Mam taką nadzieję.
Kynthia: To prawie zawsze.
O’Neill: Prawie.
I've learned so much from you. I'll treasure every day of my life because of you.
For thousands of days?
I sure hope so.
That is almost forever.
Almost.

Jackson: Studniowe święto? Chyba powinniśmy się oszczędzać.
A hundred day celebration? I guess we should pace ourselves. (ang.)

O’Neill: Um, czy nie sądzisz, jakby coś tu było... nie tak?
Jackson: Czyś ty oszalał? To prawdziwy raj!
O’Neill: Tak, na pewno, mam jabłko, co może się zdarzyć?
Um, do things feel a little... off here?
Are you crazy? It's a paradise!
Yeah, sure, have an apple, what could happen? (ang.)

Jackson: Wow, to miejsce jest niesamowite. To tak, jakbyśmy po prostu weszli do twierdzy w Mykenach.
O’Neill: Myślałem, że powiedziałeś, że to jest greckie.
Jackson: Och, uch... Mykeny to starożytne miasto w południowej części Peloponezu.
O’Neill: Gdzie to jest?
Jackson: Grecja.
O’Neill: Dlaczego ja to robię?
Wow, this place is incredible. It's like we just stepped into the citadel at Mycenae.
Thought you said it was Greek.
Oh, uh… Mycenae was an ancient city in the southern Peloponnese region.
Where's that?
Greece.
Why do I do that? (ang.)

Młot Thora (1.09)

edytuj
Teal’c: Czy rozważasz taką samą taktykę jak ja?
O’Neill: Teal’c, fraza brzmi „Czy myślisz o tym samym co ja?”. A odpowiedz to tak.
Are you considering the same tactic as I?
Teal'c, the cliché is, "Are you thinking what I'm thinking?" And the answer's yes. (ang.)

Teal’c: Jest martwy.
O’Neill: To dobrze.
Teal’c: Wierzę.
O’Neill: Ty „wierzysz”?
Teal’c: Jestem pewny.
O’Neill: Przekonany?
Teal’c: Jestem.
O’Neill: To tylko mit?
Teal’c: Mit.
O’Neill: Dobrze.
It is dead.
That's good.
I believe.
You "believe"?
I am certain.
Positive?
I am.
Just a myth?
A myth.
Good. (ang.)

O’Neill: To tylko mit, co?
Just a myth, huh? (ang.)
 • Opis: słysząc z daleka ryk Unasa.

Unas: Twoja broń nie może mnie zabić! Znam tajemnice labiryntu. Mogę pomóc wam uciec.
O’Neill: Mapa byłaby niezła.
Your weapons cannot kill me! I know the secrets of the Labrynth. I could help you escape.
A map would be nice. (ang.)
 • Opis: przed rozpoczęciem ostrzału Unasa.

Teal’c: Nie należało próbować ratować mnie z wiązki. Jeśli byś tego nie zrobił, nie było by cię teraz tutaj.
O’Neill: Och, zrobiłbyś dla mnie to samo. Oczywiście, ja nie będę miał jednej z tych larw Goa'uldów w bebechach, no ale wiesz.
should not have attempted to rescue me from the beam. If you had not done so you would not be here now.
Oh, you'd have done the same for me. Course, you're not going to find me walking around with one of those Goa'uld larvae in my gut, but hey. (ang.)
 • Opis: Chodząc w jaskiniach do których zostali przeniesieni przez Młot Thora.

Męki Tantala (1.10)

edytuj
O’Neill: Danielu, zanim twoja głowa wybuchnie, może przypomnę ci, że mamy teraz ważniejsze sprawy do załatwienia, racja?
Daniel, before your head explodes, may I remind you that we've got more important things to deal with right now? (ang.)

Langford: Dotychczas faktycznie brzmi gorzej od generała Westa!
O’Neill: Ach, on jest jak pluszowy miś.
So far he actually sounds worse than General West!
Ah, he's a teddy bear!
 • Opis: O generale Hammondzie.

Carter: Gdzie jest Daniel?
O’Neill: Och, Ernest pokazuje mu nową zabawkę.
Carter: Naprawdę? Co?
O’Neill: Jakiś wymyślny pokaz świateł, który może być kluczem do zagadki naszej egzystencji lub czymś takim.
Where's Daniel?
Oh, Ernest is showing him a new toy.
Really? What?
Some fancy light show that may be the key to our existence or something like that. (ang.)

O’Neill: To bułka z masłem.
(przechodzą przez Gwiezdne wrota)
Jackson: Wszystko w porządku?
Langford: To była spora bułka z masłem.
It's a piece of cake.
You okay?
That was some piece of cake. (ang.)
 • Opis: Catherine Langford przechodzi pierwszy raz przez wrota.

Langford: Ty mówisz?
Teal’c: Kiedy jest to potrzebne.
You speak?
When it is appropriate. (ang.)

O’Neill: Nie jestem naukowcem, ale może użyjemy do tego rzeczy Bena Franklina?
I'm no scientist, but couldn't we use that Ben Franklin thing? (ang.)

Langford: Nie poznajesz mnie?
Littlefield: C-Catherine? Hmm.
(Littlefield wychodzi)
Langford: Pięćdziesiąt lat. I to wszystko, co ma do powiedzenia.
You don't recognize me?
C-Catherine? Hmm.
Fifty years. And that's all he has to say.
 • Opis: Catherine spotyka Ernesta Littlefielda po pięćdziesięciu latach.

O’Neill: No dobrze, podstawowy kurs przetrwania. Wiemy co mamy, czego potrzebujemy?
Teal’c: Mamy Gwiezdne wrota. Potrzepujemy sterownika do nich.
O’Neill: Dziękuję, Teal’c.
Alright, basic survival training. We know what we have, what do we need?
We have the Stargate. We need the Dial Home Device.
Thank you, Teal'c. (ang.)

Jackson: Pentagon powiedział, że to było wszystko.
O’Neill: Och, proszę! Pentagon gubił całe państwa.
The Pentagon said this was everything.
Oh, please! The Pentagon's lost entire countries. (ang.)

O’Neill: Powinnaś pójść o jeden krok dalej, nie prawda?
You gotta go that one step further, don't you? (ang.)

Hammond: Pułkowniku, czy pozwolił Pan doktorowi Jacksonowi ujawnić tajne informacje temu cywilowi?
O’Neill: Absolutnie nie, sir! W zasadzie to, poradziłem mu, żeby nic jej nie mówił, mimo że uruchomiła cały program i odpowiada za większość naszej obecnej wiedzy na temat wrót.
Colonel, did you authorize Dr. Jackson to reveal classified information to this civilian?
Absolutely not, sir! In fact, I advised him not to say anything to her in spite of the fact that she used to run the entire program and is responsible for most of our current knowledge about the Gate. (ang.)

O’Neill: Wiesz, to zaczyna wyglądać jak byś miał obsesję na punkcie tych rzeczy.
Jackson: To zostało przegrane z filmu o eksperymentach na wrotach z 1945. Nie wydaje ci się to chociaż trochę intrygujące?
O’Neill: Och jasne — nic nie wzbudza mojego zainteresowania bardziej jak wielokrotne niepowodzenia.
You know, you seem a tad obsessed with this stuff.
This was transferred from film of experiments done on the Gate in 1945. You don't find that the least bit intriguing?
Oh yeah—nothing piques my interest more than repeated failure. (ang.)

Autorzy scenariusza

edytuj

Jonathan Glassner, Robert C. Cooper, Damian Kindler, Christopher Judge, Heather E. Ash, Tom J. Astle, Carl Binder, Steven Barnes, David Carren, J. Larry Carroll, Peter DeLuise, James Crocker, Sam Egan, Terry Curtis Fox, Michael Greenburg, Hart Hanson, David Kemper, Jarrad Paul, Jeff King, Paul Mullie, Corin Nemec, James Phillips, Katharyn Powers, Jacqueline Samuda, Michael Shanks, Ronald Wilkerson, Brad Wright, Alan McCullough, Tor Alexander Valenza, Martin Gero, David Rich, James Tichenor, Victoria James, Michael Cassutt, Dean Devlin, Roland Emmerich, Michael Kaplan, John Sanborn, Sonny Wareham, Daniel Stashower, Misha Rasovich