Gottlob Frege

niemiecki matematyk i logik

Gottlob Frege (1848–1925) – niemiecki matematyk.

  • Bycie prawdziwym jest czymś innym niż bycie uważanym za prawdziwe.
    • Źródło: Grundgesetze der Arithmetik, t. I, J. Woleński, Epistemologia, PWN, Warszawa 2005, s. 104.
Gottlob Frege (1878)
  • „Gwiazda Wieczorna” i „Gwiazda Poranna” miałyby to samo znaczenie, ale nie ten sam sens.