Golda Meir

premier Izraela

Golda Meir (1898–1978) – izraelska polityk, premier Izraela.

 • Pokój nadejdzie, gdy Arabowie pokochają swoje dzieci bardziej niż nas nienawidzą.
  • Opis: wystąpienie do członków Krajowego Klubu Prasy (National Press Club) w Waszyngtonie w 1957.
  • Źródło: A Land of Our Own: An Oral Autobiography (1973), red. Marie Syrkin
Golda Meir (1973)
 • Być albo nie być nie jest kwestią kompromisu. Albo jesteś, albo ciebie nie ma.
  • Opis: pytana o przyszłość Izraela.
  • Źródło: „The New York Times”, 12 grudnia 1974
 • Pesymizm jest luksusem, na który Żydzi nigdy sobie nie pozwolą.
  • Źródło: „The Observer”, 29 grudnia 1974
 • Proszę mi pozwolić powiedzieć, co Izraelczycy mają za złe Mojżeszowi. Prowadził nas 40 lat przez pustynię, po to żeby doprowadzić nas do jedynego miejsca na Bliskim Wschodzie, w którym nie ma ropy.
  • הרשו נא לי לומר דבר אחד שיש לנו הישראלים נגד משה: הוא הוביל אותנו במדבר במשך ארבעים שנה, אך הביא אותנו למקום היחידי במזרח התיכון שאין בו נפט. (hebr.)
  • Opis: na kolacji na cześć kanclerza Willego Branta.
  • Źródło: „The New York Times”, 10 czerwca 1973