Globalne ocieplenie

wzrost średniej temperatury lądu i oceanów oraz związane z tym zmiany mechanizmów pogodowych

Globalne ocieplenie – opisuje obserwowane w ostatnich dekadach ocieplenie średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.

 • Faktycznie wcale nie mamy takiej pewności. Ale czy to znaczy, że powinniśmy się godzić na eksperyment na skalę planety, którego wynik jest nieznany? Mamy po prostu zaakceptować zachodzące zmiany klimatu i tylko spokojnie obserwować, czy burze będą coraz gwałtowniejsze, czy może nie?
  • Autor: Hans Joachim Schellnhuber
  • Opis: o tym, czy ma pewność, że jego prognozy odnośnie globalnego ocieplenia się sprawdzą.
  • Źródło: wywiad w „Der Spiegel”, Kasandra miała rację, 23 sierpnia 2010
Średnia globalna temperatura w okresie od 1856 do 2005
 • Global warming jest świetnym biznesem. Można bardzo dobrze zarobić na produkcji nowych technologii. W pewnym momencie okazuje się, że ekologia jest cacy – kiedy zaczyna się opłacać. Z prawami kobiet jest inaczej, bo one nie przynoszą zysku. (…) Ale feministki, w odróżnieniu od ekologów, nie mogą dogadać się z jakimś dużym biznesem, który da nam pieniądze na naszą działalność, a my w zamian będziemy głosić idee, które będą rozkręcały biznes. Poza producentami prezerwatyw albo pigułek antykoncepcyjnych.
 • Jak stwierdza Naomi Oreskes na podstawie badań scjentometrycznych, praktycznie panuje consensus naukowy w sprawie globalnego ocieplenia, którego dobrym wyrazem jest stanowisko IPCC (Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych), mówiące że ocieplenie jest faktem, a odpowiedzialność za nie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, czyli przekraczającym 90 proc. ponosi człowiek.
 • Jeśli średnia temperatura wzrośnie o 2 st. C, pozbawi miejsca do życia dwukrotnie więcej roślin i kręgowców niż wtedy, kiedy ograniczymy jej wzrost do 1,5 st.C. My po prostu nie możemy sobie pozwolić na czekanie, aż dorośniemy i sami przejmiemy władzę.
  • Autorka: Greta Thunberg
  • Źródło: dodatek „Nasza Europa”, w: „Gazeta Wyborcza”, 28–29 września 2019.
 • Koncepcja globalnego ocieplenia została wymyślona przez Chińczyków, by osłabić konkurencyjność amerykańskiej gospodarki.
  • Autor: Donald Trump
  • Źródło: dodatek „Nasza Europa”, w: „Gazeta Wyborcza”, 28–29 września 2019.
 • Możemy odpowiedzieć na to wielkie wyzwanie: aby odkryć na nowo oblicze Stwórcy w Stworzeniu, aby odkryć na nowo w oczach Stwórcy obecność naszej odpowiedzialności za jego Stworzenie, którą nam powierzył, tworząc moralny charakter stylu życia, który musimy przyjąć, jeśli chcemy zająć się problemami zmian klimatycznych, i jeśli naprawdę chcemy osiągnąć pozytywne rozwiązania.
 • My się nawet cieszymy z ocieplenia. Będziemy mogli zaoszczędzić na ogrzewaniu, nasza flota może łatwiej operować na północy, wolnej od lodów, będziemy też mieli więcej ziem nadających się do uprawy.
  • Autor: Władimir Putin
  • Opis: wypowiedź z początku 2010, jeszcze przed katastrofalnymi pożarami lasów.
  • Źródło: Cena apokalipsy, „Forum”, 23 sierpnia 2010
 • Obecny model gospodarczy nie tylko toczy wojnę przeciwko robotnikom, wspólnotom, usługom publicznym i zabezpieczeniom socjalnym. Toczy wojnę przeciwko systemom podtrzymującym życie na tej planecie. Przeciwko warunkom sprawiającym, że jest ono możliwe. Zmiany klimatu to nie jest kolejna „sprawa”, którą możecie dopisać do listy zmartwień. To sygnał dla całej cywilizacji. Głośny sygnał w postaci pożarów, powodzi, burz i susz – o tym, że potrzebujemy zupełnie nowego modelu gospodarczego, zrównoważonego i opierającego się na sprawiedliwości. Ten sygnał daje nam do zrozumienia, że gdy się bierze, należy też dawać. Są limity, których nie możemy już przekroczyć. Nasze zdrowie w przyszłości wymaga od nas nie kopania głębszych dziur, lecz spojrzenia w głąb siebie – aby zrozumieć, że losy nas wszystkich są połączone.
 • Ocieplanie się naszej planety grozi nagłymi, niemożliwymi do przewidzenia katastrofami o nieodwracalnych skutkach. Takie metropolie jak Nowy Jork, Londyn, Tokio, Bombaj czy Buenos Aires będą musiały rozważyć budowę murów ochronnych przed rosnącym poziomem morza.
 • Powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy wierzą w efekt cieplarniany. Robimy to dla siebie. Co roku 19 tys. mieszkańców stanu umiera z powodu zanieczyszczenia środowiska, a miejsc pracy w zielonym sektorze przybywa w tempie dziesięć razy szybszym niż w innych gałęziach gospodarki.
  • Autor: Arnold Schwarzenegger
  • Opis: na temat przyjęcia przez Kalifornię planu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zakładającego m.in. utworzenie giełdy emisji CO2.
  • Źródło: Mariusz Zawadzki, Kalifornia po zielonej stronie mocy, „Gazeta Wyborcza”, 21 grudnia 2010
 • W badaniach nad klimatem nie dałoby się publikować naukowych debat w całości. Świat polityki i opinia publiczna życzą sobie możliwie jasnych, jednoznacznych odpowiedzi. A gdy nie jesteśmy w stanie ich dostarczyć, wielu ludzi po prostu przestaje nas słuchać.
 • Według obecnej wiedzy da się może żyć także z ociepleniem wynoszącym 2–3 st. Celsjusza. Jednak najpóźniej na tym poziomie powinniśmy się zatrzymać, gdyż poza tą granicą grożą nam procesy niemożliwe do opanowania, jak topnienie czap lodowych na biegunach czy załamanie się kontynentalnych ekosystemów. Większość klimatologów jest zdania, że globalny wzrost temperatury o cztery stopnie oznaczałby śmiertelnie groźny eksperyment, na który w żadnym wypadku nie powinniśmy się narażać.
 • Wielu ubogich mieszka na obszarach szczególnie dotkniętych zjawiskami związanymi z ociepleniem, a ich środki utrzymania zależą w dużym stopniu od zasobów naturalnych oraz tak zwanych usług ekosystemowych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i zasoby leśne. Nie dysponują innymi możliwościami utrzymania się ani innymi zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym. Mają też niewielki dostęp do opieki socjalnej.
 • Większość ludzi nie docenia wagi zagrożenia. Proces topnienia lodowców postępuje bardzo wyraźnie. Planeta podgrzewa się jak garnek. Jedynym istotnym przeciwdziałaniem jest nałożenie podatku od węgla.
  • Autor: Elon Musk
  • Źródło: Rory Carroll, Marsz na Marsa!, „The Guardian”, 14 sierpnia 2013.
 • Wpływ człowieka na środowisko naturalne jest przynajmniej o rząd wielkości za mały, by zmienić globalny klimat. Jedna erupcja wulkanu Kratakau uwolniła do atmosfery przed kilkunastu laty więcej dwutlenku węgla niż ludzka cywilizacja w ciągu całej swej historii. Zmiany klimatyczne dziś obserwowane są elementem naturalnych i cyklicznych procesów, w wyniku których na polskich ziemiach przed kilkuset laty można było uprawiać winną latorośl, a 200 lat później, na środku skutego lodem przez blisko sześć miesięcy rocznie Bałtyku budowano co roku gospodę obsługującą tranzyt z Polski do Szwecji i z powrotem.
  • Autor: Robert Tekieli
  • Źródło: „Gazeta Polska” nr 10, 7 marca 2007
 • Za dziesięć lat może być już za późno. Wtedy pomogą już tylko decyzje i rozwiązania globalne: czyli sztuczne wychwycenie dwutlenku węgla z atmosfery drogą zalesiania zdegradowanych obszarów rolnych bądź też bezpośrednie odfiltrowywanie i magazynowanie. To nasza karta atutowa, której wtedy trzeba będzie użyć.