Giovanni Pico della Mirandola

włoski filozof, uczony i pisarz

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) – włoski filozof renesansowego neoplatonizmu.

 • Człowiek jest kowalem swojego losu.
  • Homo fortunae suae ipsis faber. (łac.)
  • Opis: każdy sam kieruje własnym życiem.
Giovanni Pico della Mirandola
 • Człowiek jest twórcą samego siebie.
  • Sui ipsius plastes. (łac.)
  • Opis: to jakimi jesteśmy zależy od nas samych.
 • Wielkim cudem jest człowiek.
  • Homo miraculum magnum est. (łac.)
  • Źródło: Mowa o godności człowieka.