Giovanni Gentile (1875–1944) – włoski filozof, teoretyk i działacz faszystowski.

  • Państwo faszystowskie nie jest już agnostycznym państwem starego liberalizmu. Jego etyka bierze się z duchowości, a osobowość z samoświadomości. To system, który jest wolą. (…) Państwo jest emanacją woli narodu podniesioną do potęgi i jego intelektem. Niczego nie ignoruje i angażuje się w każde działanie prowadzone w interesie obywateli – co jest także w jego interesie – zarówno ekonomicznym, jak i moralnym.
    • Opis: wykład w Instytucie Kultury Faszystowskiej w 1925.
    • Źródło: Faszyzm jako totalna koncepcja życia, przeł. Tomasz Krzyżanowski, w: Wielkie mowy historii, t. 2, wyd. Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2006
    • Zobacz też: faszyzm
Giovanni Gentile
  • Państwo i jednostka są jedną i tą samą rzeczą lub innymi słowy: państwo i jednostka są nierozerwalnymi pojęciami koniecznej syntezy.
    • Źródło: The Philosophic Basis of Fascism (1928), cyt. za: Roman Bäcker, Homo sovieticus, w: Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, Toruń 1992