George H.W. Bush

41. prezydent USA (1989–1993)

George Herbert Walker Bush (1924–2018) – amerykański polityk republikański i przedsiębiorca naftowy; w latach 1989–1993 41. prezydent Stanów Zjednoczonych.

George H.W. Bush (1989)
  • Błeeeeeee!
    • Opis: George H.W. Bush wymiotujący na premiera Japonii Kiichiego Miyazawę.
  • To, co miało być dziesięciominutowym spotkaniem przy kawie, przekształciło się w dwugodzinną dyskusję. Jaruzelski mówił o swojej niechęci do kandydowania na fotel prezydenta i pragnieniu uniknięcia konfliktów tak Polsce niepotrzebnych. Powiedziałem, że jego odmowa kandydowania może mimo woli doprowadzić do groźnego w skutkach braku stabilności i nalegałem, aby przemyślał ponownie swoją decyzję. Zakrawało to na ironię, że amerykański prezydent usiłuje nakłonić przywódcę komunistycznego do ubiegania się o urząd polityczny. Byłem jednak przekonany, że doświadczenie, jakie posiadał Jaruzelski, stanowiło najlepszą nadzieję na sprawne przeprowadzenie zmian okresu przejściowego w Polsce.
    • Opis: rozmowa miała miejsce podczas wizyty Busha seniora w Warszawie w lipcu 1989.
    • Źródło: George H.W. Bush, Brent Scowcroft, Świat przekształcony, Politeja, Warszawa 2000.
    • Zobacz też: Wojciech Jaruzelski