George Albert Smith (duchowny mormoński)

George Albert Smith (1870–1951) – amerykański duchowny mormoński, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1945–1951).

  • Bracia i Siostry – powróćmy do naszych domów. Jeśli nie są one poukładane, to uczyńmy w nich porządek. Odnówmy nasze postanowienia czczenia Boga, przestrzegania Jego przykazań, miłości bliźniego, czynienia z naszych domów miejsc, gdzie panuje pokój. Każdy z nas może uczynić to w miejscach, które zamieszkujemy.
    • Brethren and sisters, let us go to our homes. If our houses are not in order, let us set them in order. Let us renew our determination to honor God and keep His commandments, to love one another, to make our homes the abiding place of peace. Each of us can contribute to that in the homes in which we live. (ang.)
    • Źródło: Conference Report, Apr. 1950, 169. cyt. za , George Albert Smith, Served 1945–1951, lds.org
George Albert Smith (1939)