Gen

wieloznaczne pojęcie biologiczne

Gen – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.

  • Najpewniej jesteśmy mieszanką genów i wychowania w proporcjach niepewnych i niemożliwych do zbadania. Nie ma jednak wątpliwości... geny nie geny, a dzieci, które są bite, nie dostają czułości, zostają psychicznie okaleczone.
    • Autor: Tomasz Jastrun
    • Źródło: „Zwierciadło”, nr 7/1929, lipiec 2007

Zobacz też: