Frankizm

żydowska grupa religijna

Frankizm – heretycki ruch religijno-społeczno-polityczny w judaizmie, założony w 1755 przez Jakuba Franka na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

  • Jest więc we frankizmie tęsknota za zupełnie innym porządkiem świata, opartym na ludzkiej wolności i bliskości z Bogiem, za światem, gdzie człowiek jest bliski Stworzycielowi, nie jest zaś jego sługą i niewolnikiem. Nie bez powodu frankiści nazywali tego dobrego dalekiego Boga – Wielkim Bratem człowieka. Dziś to miano, za sprawą zbieżności z pomysłem Orwella, nabrało niezamierzenie ironicznego wydźwięku. Jednak wtedy to przekonanie o możliwej bliskości i zmianie podstawowych praw świata powodowało poszukiwanie innego możliwego porządku społecznego
    • Autorka: Olga Tokarczuk
    • Źródło: rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego, Tropem herezji, „Tygodnik Powszechny”, 19 października 2014.