Franciszek Mirek (1893–1970) – polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany, socjolog.

  • Tak jak nie można obrazu utożsamiać z rzeczą obrazowaną, cienia z rzeczywistością – tak nie można utożsamiać stosunków seksualnych z miłością ani ludzką, ani boską. Są to sprawy toto genere odrębne (…).
    • Źródło: Zarys socjologii, wyd. KUL, Lublin 1948, s. 438.