Franciszek Marek

polski historyk

Franciszek Marek (ur. 1930) – polski historyk i pedagog.