Fran Ilešič (1871–1942) – słoweński uczony i publicysta, filolog słoweński.

  • (...) kocham Polskę nawet z jej wadami i to jest prawdziwa miłość. Wy, Polacy, sami dość często zbyt ostro się osądzacie, sami powiększacie swoje wady, czego czynić nie należy.
    • Opis: w 1931.
    • Źródło: Sebastian Grudzień, Fran Ilešič a Polska, „Alma Mater” nr 141, listopad 2011, s. 52.
    • Zobacz też: Polska