François Jacob

francuski genetyk, noblista

François Jacob (1920–2013) – francuski genetyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w 1965 r.

François Jacob

Gra możliwości

edytuj

(Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, ISBN 8306015509)

  • Praktycznie wszyscy biolodzy uznają dzisiaj darwinizm współczesny. Ewolucji nie można jednak rozważać tylko w kategoriach organizmów, cząsteczek, czy za pomocą statystycznych abstrakcji. Jest jeszcze wiele innych sposobów rozpatrywania jej natury, jej rytmu, jej mechanizmów.
  • Teoria ewolucji opierała się początkowo na danych morfologicznych, embriologicznych i paleologicznych. W tym stuleciu znaczenie jej wzmocniło się dzięki całej serii wyników badań zgromadzonych przez genetykę, biochemię i biologię molekularną. Wszystkie informacje zgromadzone przez te różne dyscypliny tworzą to, co określa się często mianem współczesnego darwinizmu. Ślady ewolucji odnajdywane są dzisiaj w każdej z naszych komórek, w każdej naszej cząsteczce. Obecnie stało się w zasadzie niemożliwe wyjaśnienie olbrzymiej ilości danych zebranych od początku tego wieku bez teorii bardzo zbliżonej do współczesnego darwinizmu. Prawdopodobieństwo, że pewnego dnia teoria ta w całości zostanie obalona jest obecnie bliskie zeru. Tymczasem jednak jesteśmy jeszcze daleko od sformułowania jej wersji ostatecznej, zwłaszcza gdy chodzi o wytłumaczenie samych mechanizmów ewolucji.
    • Źródło: s. 36.