Fotografczłowiek zajmujący się robieniem zdjęć fotograficznych, zwykle zawodowo.