Filoteusz z Pskowa

rosyjski mnich i uczony

Filoteusz (Fiłofiej) z Pskowa (ok. 1465–1542) – rosyjski mnich prawosławny i uczony, ihumen monastyru św. Eleazara w Pskowie.

  • Tyś car jedyny dla wszystkich chrześcijan pod tym niebem. Kościół Starego Rzymu upadł z powodu herezji. Bramy drugiego Rzymu rozrąbali toporami Turcy. Ale Cerkiew moskiewska – nowy Rzym – lśni nad całym światem. Uważaj i słuchaj, pobożny carze, wszystkie cesarstwa chrześcijańskie zeszły się w twoim jedynym, albowiem dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a czwartego nie będzie, gdyż twoje królestwo chrześcijańskie przez żadne inne nie zostanie zastąpione.