Fernand Franck

Fernand Franck (ur. 1934) – luksemburski duchowny katolicki, arcybiskup Luksemburga (1990–2011).

Fernand Franck, 2005