Farmaceuta

osoba zajmująca się zawodowo lub/i naukowo farmacją

Aptekarz, farmaceuta – osoba zatrudniona w aptece, udzielająca usług farmaceutycznych.