Eugeniusz Kwiatkowski

polski polityk i ekonomista

Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974) – polski polityk i działacz gospodarczy II Rzeczypospolitej.

 • Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.
  • Źródło: Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1962
Eugeniusz Kwiatkowski
 • Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
 • Umiem zrobić jajecznicę z jajek, ale nie umiem zrobić jajek z jajecznicy.
  • Opis: odrzucając propozycję, aby w 1957 objął ministerstwo przemysłu chemicznego; cyt. za C. Bobrowskim.
 • W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść?

O Eugeniuszu Kwiatkowskim

edytuj
 • Ostatnie lata II Rzeczypospolitej wypełniały z jednej strony przyspieszony rozwój gospodarczy, z drugiej zaś rosnące zagrożenie zewnętrzne. Lata 1936–1939 były okresem bardzo dobrej koniunktury, rozbudowy przemysłu, szczególnie Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu, pełnego wykorzystania budowanego od lat dwudziestych portu w Gdyni. Interwencjonizm państwowy, trafny wybór inwestycji, rozwój kolei, gospodarki morskiej, budownictwa (także mieszkaniowego) były zasługą wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Poziom życia ludności wzrastał, malało bezrobocie, a część wiejskich nadwyżek siły roboczej wchłaniały nowe inwestycje. Było to ważne ze względu na wysoki przyrost naturalny.
 • Przeszedł Kwiatkowski do historii jako twórca Gdyni, ale określenie to znacznie zawęża jego rolę. Polegała ona na ocaleniu i umocnieniu niezależności gospodarczej, bez której Polska nie mogła się ostać jako niepodległe Państwo.
  • Autor: Jan Nowak-Jeziorański, Człowiek ze złota. Wspomnienie o Eugeniuszu Kwiatkowskim „Tygodnik Powszechny” nr 38, 1996.