Eskalacja – stopniowy wzrost, zwiększanie, wzmaganie się czegoś.

  • Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu.