Erik Peterson

niemiecki teolog katolicki, patrolog

Erik Peterson (1890–1960) – niemiecki teolog katolicki, konwertyta z protestantyzmu, patrolog; przeciwnik nazizmu.

  • Eliminując Boga w kwestiach dotyczących porządku państwowego, nie osiągnęliśmy wcale neutralności – ponieważ gdzie eliminuje się imię Boże, tam kończy się neutralność – lecz to, że wówczas na miejsce Boga wkracza szatan.
    • Opis: rękopis wykładu o Ewangelii wg Łukasza.
    • Źródło: B. Nichtweiss, Apokaliptyczne teorie konstytucji. Carl Schmitt w kontekście teologii Erika Petersona, przeł. K. Marulewska, „Magazyn Apokaliptyczny 44”, 5/2012, s. 188.
    • Zobacz też: rozdział Kościoła od państwa
Erik Peterson w 1938 r.