Emotikon

ideogram złożony ze znaków typograficznych

Emotikon – złożony ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, używany przez użytkowników Internetu.

Emotikon wyrażający uśmiech