Emilian Czyrniański

polski chemik

Emilian Czyrniański (1824–1888) – polski chemik, współzałożyciel Polskiej Akademii Umiejętności, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1874–1875). Dziadek Józefa Retingera.

  • Niedziałki są to najdrobniejsze, ostateczne, chemiczne cząstki wszystkich ciał, pomiędzy sobą równe co do jakości, objawiające się przyciąganiem i ruchem wirowym, które to działania dopełniają się nawzajem.
    • Źródło: Teoryja mechaniczno-chemiczna oparta na ruchach wirowych niedziałek (1876)
Emilian Czyrniański (1878)