Emil Staiger

szwajcarski historyk i teoretyk literatury

Emil Staiger (1908–1987) – szwajcarski historyk i teoretyk literatury.

  • Im bardziej staramy się o wyczerpujące badanie szczegółów, tym prędzej ściągamy na siebie zarzut uczonej pedanterii. Bez końca udowadnia się to, co każdy rozumny pojął już po kilku wskazówkach. Czy możemy więc całkowicie przejść do porządku dziennego nad tym, gdy raz po raz powiada krytyk, że nie ma w nauce o literaturze rzeczy bardziej nudnej i monotonnej niż gruntowna interpretacja? Przez interpretację historycy literatury stracili te ostatnie resztki elegancji, jakie im jeszcze pozostały.
    • Źródło: Die Kunst der Interpretation, Zurych 1957, s. 24.
  • Nauka o literaturze znajduje się w szczególnej sytuacji. Kto ją uprawia, rozmija się albo z nauką, albo z literaturą.
    • Źródło: Henryk Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 3.